Dokážete to, čo Klokanko?

Úlohy najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan rieši každoročne niekoľko miliónov žiakov v 85-tich krajinách po celej zemeguli.

MAKSÍK otestujte sa

MAKSÍK je už 13 rokov rozprávkovým sprievodcom detí po svete matematiky. Päťkrát do roka im pošle príbeh s matematickými úlohami.

MAKS otestujte sa

Za 27 rokov súťaže MAKS sa už nazbieralo viac ako pol milióna Maksáčov! Zapoj sa.

Expert geniality show: otestujte sa

Ponúkame vám expertovské otázky, ktoré vlani riešili súťažiaci v 13. ročníku súťaže. Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. Je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach ktoré si vyberú zo šiestich. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, […]

Všetkovedko test

Všetkovedko už dvanástykrát ponúka druhákom, tretiakom a štvrtákom na základnej škole všetečné otázky. Vyskúšajte si, ako by ste ich zvládli vy. [WATU 2]