Logo Expert

EXPERT geniality show

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

V tejto časti nájdeš základné informácie o súťaži. Podrobné pravidlá súťaže nájdeš tu.
Do 24. októbra sa prihlás u svojho triedneho učiteľa alebo u školského koordinátora súťaže. Môžeš sa prihlásiť aj samostatne – vyplň Prihlášku žiaka.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online).

Súťažiaci v kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 odpovedajú na 40 otázok (20 v každej téme). Súťažiaci vyšších kategórií odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút.

Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí.

V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 si súťažiaci témy nevyberajú, odpovedajú na otázky v dvoch témach:

Ako funguje svet

geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova

Päť jazykov kultúry

slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná výchova a hudobná výchova

 

Súťažiaci vyšších vekových kategórií si vyberú dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

Od Dunaja k Tatrám

Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci

Mozgolamy

logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie

Svetobežník

fyzická geografia, humánna geografia

Tajomstvá prírody

biológia, fyzika, astronómia, chémia

Do you speak English?

čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie

Góly, body, sekundy

história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Sedemnásty ročník sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023.

Štartovné je 5 €.

Za účasť dostaneš diplom a malý darček. Ak sa umiestniš v štvrtine najlepších v každom tematickom rebríčku, dostaneš titul EXPERT na tému. Ak budeš patriť medzi štvrtinu najlepších v celkovom poradí, dostaneš titul TOP EXPERT.  A ak budeš patriť v niektorom z rebríčkov medzi najlepšie 3% súťažiacich, dostaneš aj peknú vecnú cenu. Diplomy a ceny pre najlepších v minulých ročníkoch si môžeš pozrieť tu.