logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

15 ROKOV SÚŤAŽE

2009/10
prvý ročník
Zrod Všetkovedka

Vznikla súťaž Všetkovedko ako mladší brat súťaže EXPERT geniality show. Súťažiť mohli tretiaci a štvrtáci na ZŠ. Súťažilo 7281 detí.

2012/13
štvrtý ročník
Všetkovedko 5

Pribudla kategória Všetkovedko 5.

Všetkovedko zabával deti na Noci výskumníkov.

2013/14
piaty ročník
Všetkovedko 2

Pribudla kategória Všetkovedko 2.

Všetkovedko po tretí raz vyskúšal aj deti na Trenčianskych HRAdostiach.

2014/15
šiesty ročník
Je nás viac ako 12 000

Počet súťažiacich prekročil hranicu 12 000.

Všetkovedko sa obliekol do farby.

2015/16
siedmy ročník
Festivalujeme

Všetkovedko vycestoval na 1. detský festival a veľtrh do Nitry.

2018/19
desiaty ročník
Lámeme rekordy

Napriek tomu, že piataci prestali súťažiť vo Všetkovedkovi, lebo vznikla pre nich nová kategória v súťaži EXPERT geniality show, Počet súťažiacich prekročil magickú hranicu 20 000.

2023/24
pätnásty ročník
15. narodeniny
Vsetkovedko 15

Všetkovedko oslavuje 15. narodeniny. Na oslavu pripravil novú kategóriu VŠETKOVEDKO 1 pre prvákov.