logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

NAPÍSALI O SÚŤAŽI

Martina Jurecová, ZŠ Malcov
Read More
Deťom sa súťaž páčila, predovšetkým druháci objavili nový spôsob súťaženia. Tešíme sa aj na budúce ročníky a prajeme veľa tvorivých síl a nápadov.
Eva Andelová , ZŠ Varín
Read More
Deti sa veľmi na súťaž tešia. Tá radosť v ich očiach, keď som prišla po ne, že idú riešiť Všetkovedka sa nedá ničím zaplatiť a ani nahradiť. Som veľmi rada, aj deti a ich pani učiteľky, že pre nich tieto súťaže pripravujete.
Beáta Janečková,
ZŠ Abovská, Košice
Read More
Súťaž je veľmi obľúbená a stala sa tradíciou každý rok. Držíme Vám prsty pri tvorbe nových úloh, nech sa Vám stále darí.
Marta Steinerová, ZŠ Nálepkovo
Read More
Ďakujeme za krásne a zaujímavé úlohy, v ktorých si naši žiaci zábavnou formou preverili svoje vedomosti a logické myslenie. Na súťaž sa žiaci dôsledne pripravovali už vopred. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé súťaže.
Lenka Vilčková, ZŠ Prakovce
Read More
Naši žiaci sa každoročne zapájajú do súťaže Všetkovedko. Veľmi sa na ňu tešia, lebo vedia, že ako každý rok, budú úlohy zaujímavé a rôznorodé. Inak to nebolo ani tento rok. Úlohy boli opäť všestranné, poučné a pre žiakov zaujímavé. Občas museli „pohnúť rozumčekom“ viac, ale v závere súťaže boli všetci spokojní, že sa so všetkými úlohami statočne popasovali.
Michaela Kutelyová, ZŠ Poniky
Read More
Ďakujeme, že ste umožnili deťom zažiť súťaž, ktorá je u nich obľúbená. Aj pre nás učiteľov je to vzácny pocit, že niektoré aktivity môžu prebiehať aj ako v bežnom školskom roku. Úlohy boli opäť milým prekvapením. Úžasné je na nich to, že atraktívne spájajú reálny život s vyučovacími predmetmi v problémových úlohách.
Monika Škvarová, ZŠ Kamienka
Read More
Aj napriek tomu, že sme malá vidiecka škola, úspešných žiakov a aj usilovných máme dosť. Sme na nich hrdí a organizátorom súťaží ďakujeme za možnosť popasovať sa medzi najchtivejšími súťažiacimi Slovenska.
Previous
Next
Ivana Sumráková,
ZŠ s MŠ Medzibrod
Read More
sme veľmi radi, že sme aj tento rok mali možnosť zapojiť sa do súťaže Všetkovedko. V mene našich detí sa Vám chcem poďakovať za to, že si mohli zmerať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi, ale aj za pekné diplomy a ceny. Tento rok ste vymysleli tričká ako odmeny a naše deti sa im veľmi potešili. Spontánne sa do nich obliekli ihneď po odovzdaní diplomov a cien a rovno nám aj v nich zapózovali pred objektívom. A áno – tak veľmi sa im tie tričká páčili, že dnes v nich tri deti prišli do skoly. 😂😍😇 Vôbec nevadilo, že napadlo 10 cm snehu. Hrdosť – že sú Všetkovedkovia a majú to na hrudi na tričku im za to stála.
Patrícia Maňáková,
Spoj. škola P. Sabadoša, Prešov
Read More
Ďakujeme, že sa súťaže mohli zúčastniť aj naši žiaci (s poruchami učenia, zdravotne znevýhodnení). Úlohy zvládli v časovom limite, bez problémov. Už sa tešia na budúci rok.
Jana Laclavíková,
ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami
Read More
Žiaci boli nadšení z rôznych typov úloh a určite sú prínosom logické úlohy a že sa učia čítať s porozumením.
Previous
Next
Viera Tóthová,
ZŠ s MŠ Imeľ
Read More
Deti rady robia túto súťaž, úlohy sú logické, zaujímavé, farebné. Napriek tomu že sa s tým potrápia, majú s úlohami trpezlivosť.
Darina Johanidesová,
ZŠ s MŠ Horný Hričov
Read More
Súťaž sa nám veľmi páči. Aj keď sú niektoré úlohy náročnejšie, nevadí to, lebo je to Všetkovedko.
Previous
Next
Božena Jakubičková,
ZŠ s MŠ Smolenice
Read More
Práca deti veľmi bavila, hlavne druháci ju prežívali veľmi zodpovedne až emotívne, že padali i slzičky, ak príklad nevedeli vypočítať. Tretiaci a štvrtáci tiež pracovali s chuťou a zodpovedne.
Simona Dubíková,
ZŠ Veľké Kapušany
Read More
Našim žiakom sa súťaž veľmi páčila. Mohli sa vyskúšať v rôznych oblastiach a zistiť, kde všade môžu využiť svoje vedomosti, ktoré získavajú v škole ale aj doma. Ďakujeme za zaujímavé úlohy.
Previous
Next
Martina Toporcerová,
ZŠ Spišské Podhradie
Read More
Deťom sa súťaž páčila. Úlohy boli zaujímavé, z každého rožka troška – ozaj „Všetkovedko.“
Anetta Repková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
Read More
Ďakujeme za všetky deti, ktoré sa mohli tejto súťaže zúčastniť a získať nové poznatky a skúsenosti.
Eva Sabolíková,
ZŠ Karloveská, Bratislava
Read More
V mene detí Vám srdečne ďakujem za krásne diplomy a milé ceny, ktorým sa deti veľmi potešili.
Jana Cimerman,
ZŠ Kráľová nad Váhom
Read More
Súťaž bola pre deti veľmi zaujímavá. Potešili ich netradičné úlohy, ktoré boli zábavné.
Elena Jamnická,
ZŠ Detva
Read More
Žiaci sa už tešili na túto zaujímavú súťaž. Hlavne druháčikovia boli prekvapení veselými úlohami.
Viera Čavojská,
ZŠ Nedožery-Brezany
Read More
Pracovalo sa nám (aj v tomto hektickom období) SUPER a súťaž sa deťom páčila.
Gabriela Lovičová,
ZŠ Rišňovce
Read More
Test bol zaujímavý a žiaci mali možnosť vyskúšať si aj iný typ úloh ako sú zvyknutí.
Previous
Next
Monika Nahalková,
ZŠ Liptovská Teplička
Read More
Súťaž Všetkovedko sa deťom veľmi páči. Je zaujímavá, žiaci si môžu overiť svoje vedomosti vo viacerých predmetoch, precvičia si čítanie s porozumením. Pekná súťaž, Ďakujeme.
Andrea Bajánová, ZŠ Handlová
Read More
Súťaž sa deťom páčila, tešili sa na ňu. Otázky ich zaujali, riešili so sústredením a zanietením. Ďakujeme za všetkých riešiteľov a tešíme sa na ďalšie súťaže.
Previous
Next
Martina Jurecová, ZŠ Malcov
Read More
Deťom sa veľmi páčili úlohy, farebné zobrazenie úloh, atmosféra počas súťaže, ďakujeme.
Žiaci a učitelia zo ZŠ v Lučenci
Read More
Ďakujeme. Všetko bolo super. Tešíme sa o rok 🙂
Previous
Next
Beáta Janečková,
ZŠ Abovská 36, Košice
Read More
Žiaci sa na túto súťaž tešia, nakoľko to nie je iba o matematike. Vyžaduje si to širší rozsah vedomostí a to môže vyhovovať žiakom, ktorých matematika až tak nebaví. Páči sa im farebnosť pracovného listu a aj názornosť. Sú spokojní, že nie sú hodnotení známkou, ale zároveň dostanú spätnú väzbu. Opodstatnenie vidím v tom, že žiaci získavajú skúsenosti vo vypĺňaní testových (odpoveďových) hárkov. Učia sa zvládať stres.
Jaroslava Grimmová,
ZŠ s MŠ Senica
Read More
Všetkým deťom sa súťaž páčila, s chuťou sa pustili do tajov úloh, i keď niektoré boli trocha ťažšie. Ale veď o tom je táto súťaž, pretože sú tam aj otázky preberané v škole a potom také, ktoré sú núkané deťom z bežného života a z rodinného prostredia. I z tohto je vidieť, odkiaľ deti čerpajú vedomosti, že nie len zo školy, ale tiež akých majú rodičov a pod., či majú možnosť poznávať prírodu a našu vlasť.
Previous
Next
Helga Zvalová,
ZŠ Nováky
Read More
Súťaž sa nám páči. Otázky neskôr využívame v témach príslušných predmetov – často práve tie, ktoré sú iné ako v učebniciach, alebo tie, v ktorých je dôraz na čítanie s porozumením.
Katarína Lenhart Petrík,
ZŠ Nejedlého 8, Bratislava
Read More
Výborná súťaž, ďakujeme. Deti si precvičujú čítanie s porozumením, ale aj logické myslenie. Takéto úlohy by mali nájsť aj v bežných pracovných zošitoch.
Previous
Next
žiaci a pani učiteľky zo ZŠ Úľany na Žitavou
Read More
Milý Všetkovedko! Tvoja súťaž sa nám páčila. Otázky boli veľmi zaujímavé. Páčilo sa nám, že sme si mohli vybrať zo štyroch možností odpovedí a to nás prinútilo poriadne sa zamyslieť, ktorá z nich je tá správna. Overili sme si všetko čo už vieme a v čom by sme mohli byť ešte lepší. Ďakujeme Ti, že pre nás takúto zaujímavú súťaž pripravuješ.