logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

DIPLOMY A CENY 2023/24

V novembri 2023 zabojovalo o titul Všetkovedko 32 076 detí.

  • Všetkovedko každému poslal diplom a malé ocenenie – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU. 
  • Druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO, ostatní diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.
  • Prváci boli pri svojej premiére veľmi úspešní a titul VŠETKOVEDKO získalo takmer 60 % detí, ostatní získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

Diplomy 2024 Všetkovedko

Každý, kto získal titul a diplom VŠETKOVEDKO, získal aj cenu.

Prváci:

  • najúspešnejší súťažiaci (s plným počtom bodov) získali TUNELOVÚ ŠATKU,
  • ďalších približne 28 % LOPTIČKU ZEMEGUĽA alebo REFLEXNÝ PRÍVESOK alebo PRAVÍTKO a NÁLEPKU.

Druháci, tretiaci a štvrtáci:

  • najúspešnejší súťažiaci získali KNIHU, TUNELOVÚ ŠATKU a PERAČNÍK,
  • ďalších približne 14 % získalo TUNELOVÚ ŠATKU a PERAČNÍK,
  • ostatní získali TUNELOVÚ ŠATKU.