VŠETKOVEDKO

DIPLOMY Z MINULÝCH ROČNÍKOV

Všetkovedko oceňuje svojich riešiteľov
krásnymi diplomami.

Ceny

Každý Všetkovedko dostane okrem diplomu aj cenu.