logo Klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
  • Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.
  • Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Podľa toho, do akého ročníka chodíš, patríš do jednej z 13 samostatných kategórií:

Klokanko 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ
Klokanko 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
Klokanko 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
Klokanko 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ


Školák 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ
Školák 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročných gymnázií (OG)
Benjamín 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG
Benjamín 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG
Kadet 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG
Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ
Kadet G12 – žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, kvinty a sexty OG
Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ
Junior G34 – žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, septimy a oktávy OG.

Dostaneš testík, v ktorom bude 24 úloh alebo 18 úloh, ak chodíš ešte iba na prvý stupeň. Prváčikovia ešte majú trochu problémy s čítaním, preto budú riešiť iba 12 úloh.

Budeš mať na ne 60 minút alebo 45 minút, ak si prvostupniar.

Pri každej úlohe nájdeš päť odpovedí, pričom štyri z nich budú nesprávne. Stačí, ak vždy nájdeš tú správnu a úspech máš zaručený!
Ak sa ti to podarí, získaš za úlohu 3, 4 alebo 5 bodov. Ak vyznačíš nesprávnu odpoveď, 1 bod stratíš. Ak nevyznačíš žiadnu odpoveď, body nezískaš, ale ani nestratíš.

Čo je teda najvýhodnejšie? Oplatí sa riskovať a hádať? To už je vec tvojej stratégie…

Každý súťažiaci dostane diplom. 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom.

V každej vekovej kategórii bude najmenej 10 % najúspešnejších riešiteľov odmenených vecnými cenami.

Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční na konci mája.
Štyria vyžrebovaní výhercovia získajú mobilné telefóny. Kód každého súťažiaceho bude v osudí toľkokrát, koľko získal bodov. Piaty mobil získa jeden vyžrebovaný súťažiaci, ktorý v súťaži získa plný počet bodov.

26. marca 2024

Štartovné je vo všetkých súťažných kategóriách 5 € na žiaka.

Podrobné pravidlá súťaže