logo Klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN

KALENDÁR SÚŤAŽE

JANUÁR 2024

Školy dostanú 1. zásielku s informáciami o súťaži.

FEBRUÁR 2024
Propagácia súťaže a prihlasovanie žiakov a škôl.
16. 2. – termín prihlásenia škôl a žiakov.
16. 2. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
MAREC 2024
Do 4. 3. - školský koordinátor skontroluje prihlášku školy na Karte školy. Školy dostanú 2. zásielku s testami a organizačnými pokynmi. 26. 3. - DEŇ SÚŤAŽE. 27. 3. - školy zašlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
APRÍL 2024
17. 4. - budú zverejnené prvé výsledky súťaže.
Do 23. 4. môžu žiaci / školy reklamovať výsledky.
26. 4. budú zverejnené finálne výsledky súťaže.
MÁJ 2024

V druhej polovici mája školy dostanú 3. zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre riešiteľov.

Budú vyžrebovaní majitelia piatich mobilov.