logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

KALENDÁR SÚŤAŽE

OKTÓBER 2023

Propagácia súťaže medzi žiakmi.
24. 10. – termín prihlásenia žiakov.
24. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.

NOVEMBER 2023
18. 11. – 20. 11. – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
UTOROK 28. 11. – DEŇ SÚŤAŽE.
29. 11. – školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
DECEMBER 2023
21. 12. – zverejnenie základných výsledkov žiakov.
21. 12. – súťažiaci môžu reklamovať počet bodov.
JANUÁR 2024
Do 10. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
26. 1. – zverejnenie kompletných výsledkov žiakov.
Do 29. 1. – školy dostanú zásielku s diplomami a cenami.