Súťaž Matematický klokan

Matematický klokan

VÝSLEDKYZadaj kód, pod ktorým si súťažil(a). Zistíš svoje výsledky vrátane poradia v rebríčku a umiestnenie.
Ak kód nemáš, vypýtaj si ho v škole.

Kód žiaka: 
Potvrď, že nie si robot: