logo talentida

TALENTÍDA

KONTAKTY

Talentída, n. o.

KANCELÁRIE:Gogoľova 18, Bratislava
POŠTOVÁ ADRESA:P. O. BOX 65
850 00 Bratislava 5
TELEFÓN:02 – 63 82 49 52
E-MAIL:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:IČO: 45 738 777
DIČ: 2023564103
Bankové spojenie: IBAN: SK3711000000002923879083