Náš tím

RNDr. Ľudmila Burjanová

Naša pani riaditeľka. Vymýšľa úlohy do Maksíka, Maksa i Všetkovedka. Pripraví úlohy pre Klokankov a pri tom všetkom sa stíha aj usmievať.

Mgr. Katarína Farnbauerová

Spočíta body Maksáčikom, Všetkovedkom i Expertom. Prepočíta úlohy Maksíka, Maksa i Klokana.

RNDr. Lívia Garajová

Stará sa o webové stránky. Spočíta body Maksáčom a pomôže Klokanovi i Expertovi. Ak práve neprogramuje, nájdete ju v divadle či v kine.

MVDr. Kamil Kovács

Miluje zvieratá a tenis. Pripraví otázky z biológie a športu. Pod palcom má Experta.

Ing. Eva Nanadraská

Vystaví Vám faktúru, skontroluje platby. Pripraví dohody a výplaty pre všetkých spolupracovníkov. Oddychuje vo svojej kvetinovej záhrade.

Mgr. Attila Tóth

Zabezpečí, aby v každej zásielke bolo to čo má byť. Dovezie a odvezie všetku poštu. Opraví pokazenú zásuvku...

Mgr. Ivana Viskupová

Zvyčajne sa tvári ako Klokan. Cestovateľské zážitky zužitkuje pri otázkach z geografie. Prepočíta úlohy Maksa, Maksíka i Klokana.