Logo maks

MAKS

30 ROKOV SÚŤAŽE

1994/95
prvý ročník
Zrod MAKSa
Maks história a míľniky

Zrod MAKSa – korešpondenčnej matematickej súťaže pre siedmakov a ôsmakov na ZŠ. Do súťaže sa zapojilo 1186 detí. Vtedy ešte nikto netušil, že raz oslávi svoje 30. výročie a za svoju existenciu osloví takmer pol milióna detí.

1995/96
druhý ročník
MAKS 6

Pribudla kategória MAKS 6 pre šiestakov.

1996/97
tretí ročník
MAKS 5 a SŠ

Pribudla kategória MAKS 5 pre piatakov na ZŠ a príslušné ročníky na osemročných gymnáziách.

1997/98
štvrtý ročník
Stále sa rozširujeme

Pribudla kategória MAKS S pre žiakov prvého a druhého ročníka SŠ.

1998/99
piaty ročník
Opät viac kategórií
Maks história a míľniky

Súťaž sa rozšírila o kategóriu MAKS 4 pre štvrtákov na prvom stupni ZŠ a kategóriu MAKS M pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ.

1999/2000
šiesty ročník
MAKS 9

Pribudla kategória MAKS 9 pre deviatakov.

2000/2001
siedmy ročník
SOŠ a SOU
Maks história a míľniky

Z kategórie MAKS S, ktorá sa zamerala na prvákov a druhákov na gymnáziách sa oddelila kategória MAKS O pre prvákov a druhákov na SOŠ a SOU.

2002/2003
deviaty ročník
Absolútny rekord a televízia
Maks história a míľniky

MAKS dosiahol absolútny rekord v histórii súťaže. Maksovské úlohy riešilo 30 519 žiakov. 

MAKS sa neplánovane dostal aj do televíznych novín. Nejakému rodičovi sa nepáčila „výchovne nevhodná vtipná úloha o Nešťastnom zlodejovi Rikym Šmajzíkovi“. 🙂

2003/2004
desiaty ročník
Si si istý?

Vzhľadom na obrovské počty riešiteľov sa MAKS musel rozlúčiť s úlohou, kde žiaci písali celé riešenia, nielen výsledok úlohy. Ale objavila sa novinka – Maksáči začali pri každej úlohe vyznačovať, či sú si istí svojím výsledkom. Bolo treba dobre zvoliť stratégiu, lebo tým mohli získať body navyše, ale aj nejaké stratiť.

2004/2005
jedenásty ročník
MAKS P
Z kategórie MAKS M, ktorá sa zamerala na tretiakov a štvrtákov na gymnáziách, sa oddelila kategória MAKS P pre tretiakov a štvrtákov na SOŠ a SOU.
2006/2007
trinásty ročník
On line

Veľká novinka – súťažiaci sa mohli rozhodnúť, či svoje odpovede pošlú poštou na papierovom odpovedníku, ako doteraz, alebo vyplnia elektronický odpovedník na stránke súťaže.

2009/2010
šestnásty ročník
Maksík
Maks história a míľniky

V tomto roku nastalo niekoľko veľkých zmien. Zanikla kategória MAKS 4, lebo vznikla nová súťaž pre žiakov prvého stupňa – MAKSÍK. 

MAKS prestal posielať úlohy jednotlivým kategóriám samostatne, ale vznikli dve samostatné brožúry pre žiakov ZŠ a pre žiakov SŠ, v ktorej si každý Maksáč našiel svoje úlohy.

Objavili sa aj nové nesúťažné rubriky ako Prekvapováky a Komu to myslí, vyhráva.

2010/2011
sedemnásty ročník
Noc výskumníkov
Maks história a míľniky

V septembri MAKS zabával a vzdelával návštevníkov na Noci výskumníkov. 

V tomto školskom roku zanikli všetky stredoškolské kategórie.

2013/14
dvadsiaty ročník
Farbičkujeme
Maks história a míľniky

MAKS oslávil svoje 20. výročie a obliekol sa do farby.

MAKS po tretí raz zabával návštevníkov aj na Trenčianskych HRAdostiach.

2014/2015
dvadsiaty prvý ročník
Festivalujeme
Maks história a míľniky

MAKS ponúkol zábavu medzi súťažnými kolami InterMAKSa. Bol z úloh, ktoré vymysleli Maksáči a za správne riešenie sa dalo prilepšiť si v súťaži o 10 % bodov.

V júni 2016 MAKS vycestoval na 1. detský festival a veľtrh do Nitry.

2016/17
dvadsiaty tretí ročník
Odmeňujeme každého
Maks história a míľniky

Titulnú stranu brožúry ilustrovali samotní Maksáči. 

Zmenilo sa aj odmeňovanie Maksáčov – malý spomienkový darček dostáva každý Maksáč.

2019/20
dvadsiaty šiesty ročník
Covid zasahuje

V čase zatvorených škôl pre Covid MAKS na svojej stránke ponúkol pomoc vo forme zbierok úloh všetkým žiakom na ZŠ.

2023/24
tridsiaty ročník
30 rokov s Maksom
torta 30 Maks

MAKS hrdo oslavuje svoje 30. narodeniny