logo Klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN

DIPLOMY A CENY 2023/24

Klokan oceňuje všetkých súťažiacich

Každý súťažiaci dostal diplom. Ak sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších, patrí mu Diplom úspešného riešiteľa. Všetkým ostatným patrí Účastnícky diplom.
Diplomy Klokan 2024

Každému súťažiacemu prvostupniarovi sme poslali aj malý darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Každý druhostupniar a stredoškolák dostal ceruzku alebo pero SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU

Ceruzka a pero 2024

Najúspešnejší prváci dostali stierací papier, druháci hru „4 in a line“, tretiaci a štvrtáci knihu Fakty a triky zo sveta matematiky.

Všetci úspešní riešitelia na 1. stupni dostali ešte niektorú z cien: hru na počítanie, hru „4 in a line“, pero

Hry a pero

Najúspešnejším druhostupniarom a stredoškolákom sme poslali čierny batoh s krásnou potlačou alebo hru Timeline

Batoh a timeline

Zvyšným úspešným riešiteľom sme poslali elegantné pero.