logo Klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN

DIPLOMY A CENY 2022/23

Klokan oceňuje všetkých súťažiacich

Každý súťažiaci dostal diplom. Ak sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších, patrí mu Diplom úspešného riešiteľa. Všetkým ostatným patrí Účastnícky diplom.

Každému súťažiacemu prvostupniarovi sme poslali aj malý darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Každý druhostupniar a stredoškolák dostal pero SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Najúspešnejší prváci dostali Hru na počítanie a najúspešnejší druháci, tretiaci a štvrtáci knihu Mať tak o koliesko viac alebo hru 4seasons.

10% prvostupniarov dostalo ešte niektorú z cien: 4 farebné pero, pero  alebo vrecúško s voskovkami.

Najúspešnejší druhostupniari a stredoškoláci sa môžu začítať do knihy Albert Einstein Záhady a rébusy, či športovať s reflexnou ľadvinkou.

10 % úspešných dostalo jedno z cien: hru 4 seasons, blok s farebnými lístkami, štvorfarebné pero.