Logo Expert

EXPERT geniality show

KALENDÁR SÚŤAŽE

OKTÓBER 2023
Školský koordinátor zabezpečí propagáciu súťaže medzi žiakmi.
24. 10. – termín prihlásenia žiakov obidvoma spôsobmi.
24. 10. – termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
NOVEMBER 2023
Do 3. 11. ŠK skontroluje prihlášku svojej školy na Karte školy.
3. týždeň – školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
Utorok 28. 11. – deň súťaže.
29. 11. termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie
DECEMBER 2023
21. 12. – termín zverejnenia základných výsledkov žiakov.
JANUÁR 2024
Do 12. 1. – možnosť reklamovať zverejnené výsledky žiakov.
25. 1. – zverejnenie kompletných výsledkov žiakov.
FEBRUÁR 2024
2. týždeň - školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších riešiteľov.