logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

GALÉRIA SLÁVY 2023/24

Predstavujeme Všetkovedkov, ktorí vedeli správne odpovedať na všetky otázky v tohtoročnej súťaži. Podarilo sa to 103 druhákom, 8 tretiakom a 16 štvrtákom.
Prvákov sme do Galérie nezaradili, lebo motivačný súťažný test zvládlo bez chyby 2387 detí.

Všetkovedko 2

Všetkovedko 3

Všetkovedko 4