Súťaž Matematický klokan

Matematický klokan

PÝTAME SA KLOKANa

Prvé výsledky zverejníme 17. apríla.

Ak máš nejakú otázku, napíš nám e-mail.