Logo Maksík

MAKSÍK

RADY OD MAKSÍKA

Nadpis

Po vyhodnotení 1. kola každý súťažiaci dostane súťažný kód. Tento kód je dobré mať niekde poznačený, nemení sa celý školský rok. Pomocou neho sa dostaete do Vstupu pre Maksáčikov, kde nájdete body za jednotlivé kolá, úlohy, riešenia, úspešnosti a odpovedník.

Pred odovzdaním (odoslaním) odpovedníka si z neho spravte kópiu. Môžete ju použiť v prípade, že sa odpovedník stratí a zároveň vidíte, aké odpovede dieťa uviedlo.

Kam poslať vyplnený odpovedník?

Vyplnený odpovedník je najlepšie odovzdať v škole školskému koordinátorovi. Treba rešpektovať pokyny koordinátora. Ak to z nejakého dôvodu nestihnete, pošlite ho na adresu:
Maksík
P. O. Box 65
850 00 Bratislava 5

Čo sú body za istotu?

V odpovedníku je pri každej úlohe sivý štvorček. Ak dáš doň krížik, znamená to, že si si istý/istá svojou odpoveďou. Vďaka tomuto krížiku môžeš získať dva body navyše (ak bude krížik pri správnej odpovedi), alebo jeden bod stratiť (ak bude krížik pri nesprávnej odpovedi).

Čo mám robiť, ak som stratil odpovedník?

Maksíkov odpovedník k aktuálnemu kolu nájdte vo Vstupe pre Maksáčikov v záložke Úlohy a odpovedník.

Ako mám vyplniť odpovedník?

Odpovedník je dôležité vyplniť čitateľne, aby bolo jasné, či napísané číslo je 4 alebo 9, prípadne 1 alebo 7. Nepoužívaj červené pero, opatrne aj s gumovacími perami, aby odpovede “nezmizli”.

Čo mám robiť, ak som sa pri vypĺňaní odpovede pomýlil?

Ak sa dieťa pri vypĺňaní pomýli, chybnú odpoveď nech škrtne a novú napíše vedľa. Neprepisujte nesprávnu odpoveď, lebo potom nie je jasné, čo chcelo napísať.

Čo mám robiť, ak nesúhlasím s hodnotením alebo nemám body?

V takomto prípade pošlite mailom reklamáciu. POZOR, reklamovať hodnotenie možno do termínu nasledujúceho kola. Teda reklamovať hodnotenie 2. kola možno do termínu 3. kola.