logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Ako sa súťaží

Do súťaže sa môžu zapojiť deti z ktorejkoľvek slovenskej školy. Plnofarebné testy sú v slovenčine. Súťaží sa v štyroch samostatných kategóriách:
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 1 súťažia prváci, zodpovedia 12 otázok (NOVINKA!),
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažia druháci, zodpovedia 24 otázok,
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažia tretiaci, zodpovedia 30 otázok,
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažia štvrtáci, zodpovedia 30 otázok.
Na vypracovanie testu majú žiaci 40 minút. Pri každej otázke nájdu ponúknuté štyri možnosti, pričom správna je vždy len jedna z nich.
Otázky budú zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci príslušnej vekovej kategórie doteraz stretli a čo sa doteraz v škole učili. A aj z toho, čo v danom veku môžu odpozorovať zo sveta okolo nich.
 
Súťaž sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023.
Štartovné je 5 € na žiaka.

Ako sa hodnotí

Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov. Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 2 body. Ak niektorú otázku nezodpovieš, dostaneš 0 bodov. Ak vyznačíš na jednu otázku viac odpovedí, bude sa tvoja odpoveď považovať za nesprávnu a stratíš 2 body.
Aby si nemal/nemala vo výsledkoch záporné body, každý začína s „bonusom“. Prváci s bonusom 24 bodov, druháci s bonusom 48 bodov, tretiaci a štvrtáci s bonusom 60 bodov.
Ak odovzdáš prázdny (nevyplnený) odpoveďový hárok, budeš zo súťaže vylúčený/vylúčená.

Príklady hodnotenia:
Prvák: 11 správnych odpovedí, jedna nesprávna, získa 24 + 11 . 5 – 1 . 2 = 77 bodov.
Druhák: 15 správnych odpovedí, na 5 otázok neodpovedal, na 4 odpovedal nesprávne, získa 48 + 15 . 5 + 5 . 0 – 4 . 2 = 115 bodov.
Tretiak: 20 správnych odpovedí, na 5 otázok neodpovedal, na 5 odpovedal nesprávne, získa 60 + 20 . 5 + 5 . 0 – 5 . 2 = 150 bodov.

O čo sa súťaží

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa zaradíš vo svojej kategórii medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získaš titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.