Súťaž EXPERT geniality show

EXPERT geniality show

PÝTAME SA EXPERTa


Ak máš nejakú otázku, nehanbi sa a napíš.


Potvrď, že nie si robot:    

Otázka: Dobrý deň, naša škola sa ešte do súťaže Expert nikdy nezapojila, tento rok by sme to chceli skúsiť. Chcem sa opýtať, ako sa môžem stať školským koordinátorom.

Odpoveď: Dobrý deň. Teší nás, že sa zapojíte. Školským koordinátorom sa stávate, keď prihlasujete za školu žiakov do súťaže, kde v rámci prihlášky školy zadávate okrem počtov žiakov aj svoje údaje. Takže potom Vás už v systéme ako koordinátora evidujeme. Prihláška školy za súťaž Expert sa v týchto dňoch pripravuje na spustenie, nájdete ju potom tu: https://talentida.sk/forms/expert/prihlaska-skoly-2023-24.php

28.09.2023-08:00


Otázka: Kedy sa bude súťažiť?

Odpoveď: 28. novembra 2023

29.08.2023-12:02