O nás

Talentída, n. o.

KANCELÁRIE: Vranovská 6, Bratislava
POŠTOVÁ ADRESA: P. O. BOX 65
850 00 Bratislava 5
TELEFÓN: 02 – 63 82 49 52
E-MAIL: talentida@talentida.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE: IČO: 45 738 777
DIČ: 2023564103
Bankové spojenie:
IBAN: SK37 1100 0000 0029 2387 9083
Scroll to top