Otestuj sa s Všetkovedkom

Všetkovedko už pätnástykrát ponúka žiakom 1. stupňa základnej školy všetečné otázky. Vyskúšajte si, ako by ste ich zvládli vy.

Test začnete kliknutím na tlačítko ďalej:

Results

Skvelý výsledok! Získali by ste titul Všetkovedko.

V súťaži VŠETKOVEDKO môžu deti ukázať, čo všetko už vedia o svete, dokázať svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Tí najlepší získajú jedinečný titul NAJMÚDREJŠIEHO MEDZI NAJBYSTREJŠÍMI. Tento rok sa bude o titul bojovať 28. novembra 2023.    

Dnes nebol váš deň.

Na titul Všetkovedko to nie je, ale aj Všetkovedkov učeň poteší.

V súťaži VŠETKOVEDKO môžu deti ukázať, čo všetko už vedia o svete, dokázať svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Tí najlepší získajú jedinečný titul NAJMÚDREJŠIEHO MEDZI NAJBYSTREJŠÍMI. Tento rok sa bude o titul bojovať 28. novembra 2023.

 

Ďalej

#1. Na plaveckých pretekoch súťažili kapor, šťuka, ostriež a hlavátka.
• Kapor doplával do cieľa pred hlavátkou.
• Ostriež bol rýchlejší ako kapor.
• Šťuka sa doplavila do cieľa tesne za ostriežom.
Ktorá ryba vyhrala preteky?

Ďalej

#2. Na lístok s odkazom si sadli lienky (obrázok). Koľko lienok si sadlo na mäkčene?

Ďalej

#3. Vivi povedala, že budú doma recyklovať. Čo budú robiť?

Ďalej

#4. Štvrtáci boli pozorovať život v rieke a jej okolí. Videli štyri dospelé živočíchy. Ktorý z nich bol najmenší?

Ďalej

#5. Mary z Londýna nechala po prechádzke v predsieni čižmy (obrázok). Ktorá veta najlepšie vystihuje počasie, aké mala na prechádzke?

Ďalej

#6. „Ponáhľaj sa, už ti to trvá hodinu,“ zakričal Peter na sestru z okna. Tá pozrela nahor, nádherne sa usmiala a povedala: „Nemáš pravdu, najviac 30 minút.“

V uvedenom príbehu sú ukryté názvy ____. Čo patrí na zakryté miesto vo vete?

Koniec