logo talentida

TALENTÍDA

SPRÁVNA RADA

RNDr. Vladimír Burjan, predseda
RNDr. Dagmar Môťovská
Mgr. Zuzana Burjanová
Zora Mineková, revízor