Maksík v Rozprávkove

Úlohy 2. kola s rozprávaním o Pipi, Šmolkoch a troch prasiatkach sú už na školách aj na stránke Maksíka.

Oodpovedníky k 2. kolu treba poslať do 27. novembra.