EXPERT Do you speak English

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Súťaž je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Kvíz Experta: English

Vyskúšaj si 10 otázok a zisti, čo vieš z angličtiny. Začni kliknutím na tlačítko Ďalej.

Results

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.
Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. What is the solution to the following riddle?

I have no doors but I have keys, I have no rooms but I do have space, you can enter but you can never leave. What am I?

Ďalej

#2. What is a wave not connected with?

Ďalej

#3. Complete the gaps in the joke with the correct words.

I thought my neighbours were ___ people. Then they went and put a ___ on their wi-fi.

Ďalej

#4. If someone is eager, it means he or she is

Ďalej

#5. Which idiom fits best into the gap?

Visiting my classmate Steve this afternoon was like ___. After we figured out our maths homework together, we played this new fantasy game – the Cuphead.

Ďalej

#6. What do we call the gesture in the picture?

Ďalej

#7. Which person is American?

Ďalej

#8. What should we fill in the gap to make a joke?

I was ___ at the airport. Just because I was greeting my cousin Jack! All that I said was: “Hi, Jack!” But very loudly.

Ďalej

#9. Which of these houses have people never lived in?

Ďalej

#10. If someone makes a bad situation even worse, we say that they

Koniec

Ďalšie testy Experta

Scroll to top