EXPERT Do you speak English

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Súťaž je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Kvíz Experta: English

Vyskúšaj si 10 otázok a zisti, čo vieš z angličtiny. Začni kliknutím na tlačítko Ďalej.

Results

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.
Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. Which set of equipment contains the most useful things for an Antarctic expedition?

Ďalej

#2. What is a solution to the following riddle?
Dolly rode into the city on Monday. Three days later she rode out on Monday. How is that possible?

Ďalej

#3. Emily is in a library. Which sentence has been covered in the following dialogue?

Librarian: “How can I help you?”
Emily: “I’m looking for a book about building materials.”
Librarian: ___
Emily: “Thank you very much.”

Ďalej

#4. What should we fill in the gap to make a pun?

I finally realized it. People are ____ of their phones, that’s why they are called cell phones.

Ďalej

#5. Which island does this bird’s eye view map from 1870 show?

Ďalej

#6. Which sentence was covered in the dialogue?
A: Sorry for interrupting, can we ask you a few questions for our school magazine?
B: Of course, go ahead.
A: Why are the products in your school buffet mostly unhealthy?
B:________

Ďalej

#7. Complete the gaps in the joke with the correct words.

A boy asks his father: “Dad, are insects good to eat?”
“That’s ____. Don’t talk about things like that over dinner,” his dad replies.
After dinner the father addresses his son: “What did you want to ask me?”
“Oh, nothing,” the son replies,“ there was a ____ in your soup but now it’s gone.”

Ďalej

#8. Sam was reading a recipe and came across a new word. He found its definition in a dictionary. Which word was it?

____ – to combine ingredients in a bowl or cooking vessel, often with a rubber spatula or wooden spoon.

Ďalej

#9. Emily has now found the book about building materials. Based on the picture, what would she most probably say about the book?

Ďalej

#10. Which word can we use instead of the underlined one so that the meaning of the sentence doesn’t change?

Finding friends with the same mental disorder – priceless!

Koniec

Ďalšie testy Experta