Expert geniality show

je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Expert oslavuje už 15 rokov

a pri tej príležitosti sme pre Teba pripravili otázky z každej zo šiestich ponúkaných tém:

  1. Od Dunaja k Tatrám,
  2. Mozgolamy,
  3. Svetobežník,
  4. Tajomstvá prírody,
  5. Do you speak English? a
  6. Góly, body, sekundy.
Expert geniality show

EXPERT Svetobežník

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »
Expert geniality show

EXPERT Od Dunaja k Tatrám

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »
Expert geniality show

EXPERT Tajomstvá prírody

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »
Expert geniality show

EXPERT Do you speak English

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »
Expert geniality show

EXPERT Goly Body Sekundy

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »
Expert geniality show

EXPERT Mozgolamy

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl. V tomto roku oslavuje už 15 rokov. Pri príležitosti osláv

DO TESTU »