Úlohy pre najmladších žiakov

Takéto zaujímavé úlohy riešili vlani najmladší žiaci. Sú hravé, zaujímavé, farebné. Ak chcete prihlásiť žiaka 1. stupňa do súťaže, prihláste ho v škole.