Pokojné a pohodové leto, priatelia

Klobúk dolu pred učiteľmi, žiakmi aj rodičmi za to, ako zvládli tento náročný “koronový” rok. Je čas na oddych a načerpanie novej inšpirácie. Tešíme sa na spoluprácu znova v septembri.

Pekné leto

Pokojné a pohodové leto, priatelia

ZdieľaŤ ČlÁNOK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email