Odpovede 5. kola

V piatok sa dozviete počty bodov, dnes aspoň správne odpovede.