EXPERT Od Dunaja k Tatrám

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Súťaž je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Kvíz: Expert Od Dunaja k Tatrám

Vyskúšaj si 10 otázok a zisti čo vieš o Slovensku. Začni kliknutím na tlačítko Ďalej.

Results

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.
Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. V obci Podolie je v expozícii pod holým nebom umiestnených viac ako 80 modelov slovenských hradov, zámkov a ďalších stavieb. Na obrázku je model hradu, ktorý sa v súčasnosti opravuje, pretože ho v roku 2012 poškodil požiar. Ako sa tento hrad volá?

Ďalej

#2. V štátnom znaku Slovenskej republiky dominuje dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vŕšku modrého trojvŕšia. Podľa niektorých interpretácií predstavuje trojvŕšie tri existujúce pohoria. Jedno z nich sa však nenachádza na Slovensku, ale na území

Ďalej

#3. Slovenská hymna vyšla v roku 1851 anonymne pod názvom Dobrovoľnícka. Najstarší autentický zápis pod názvom Prešporskí Slováci, budúci Levočané urobil Viliam Pauliny-Tóth. Kto je autorom textu slovenskej hymny?

Ďalej

#4. Mária Terézia v roku 1777 reformou školstva Ratio Educationis zaviedla aj dvojmesačné prázdniny. Pôvodne ale neboli v letných mesiacoch ani určené na oddych. Deti pomáhali rodičom v domácnosti a na poli pri zbere úrody. V ktorých mesiacoch boli prázdniny pôvodne?

Ďalej

#5. V centre jedného zo slovenských miest sa nachádza Nádvorie Európy. Okolo námestia sú postavené repliky budov v rôznych slohoch, s typickou architektúrou známych miest Európy (obr.). Symbolizujú spolupatričnosť národov nášho kontinentu. V ktorom meste sa toto námestie nachádza?

Ďalej

#6. Od Tatier k Dunaju je názov najväčšieho slovenského štafetového behu na Slovensku a zároveň aj názov piesne v repertoári známej slovenskej hudobnej skupiny. O ktorú skupinu ide?

Ďalej

#7. Vyčnievam nad vodami z Čierneho lesa a ich malým bratom. Prší na mňa síce málo, ale sladkej vody mám dosť, najviac v strednej Európe. A v úrodnej zemi aj flóre sa darí. Kto príde, naprázdno neodíde. Koho dlhá chôdza po mne unaví, ten nech sa v žltom kaštieli zastaví. Kto som?

Ďalej

#8. Vták na obrázku je zaradený k chrá­neným druhom európskeho významu. Je to najťažší divožijúci lietajúci vták na našom území. Žije na hraniciach Slovenska

Ďalej

#9. Vašek zo Zlína pri návšteve podtatranského mesta Svit s prekvapením zistil, že o rozvoj mesta sa zaslúžila rovnaká firma, ako o rozvoj Zlína alebo Otrokovíc. O ktorú firmu ide?

Ďalej

#10. Ako sa nazýva hudobný nástroj na obrázku, ľudovo nazývaný aj harmonika, ktorého zvuk často sprevádza slovenské ľudové piesne?

Koniec

Ďalšie testy Experta