Vyžrebovali sme majiteľov mobilov :-)

Diplomy a ceny sú už v školách, alebo na ceste do nich. A už sme vyžrebovali aj majiteľov mobilov. Gratulujeme!