logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

RADY OD VŠETKOVEDKA

Čo by malo Vaše dieťa vedieť pred súťažou?

V prvom rade by malo vedieť, že sa nemusí ničoho báť a vôbec nevadí, ak na nejaké otázky nebude vedieť odpovedať. Naopak, bude super, ak sa práve vďaka Všetkovedkovi niečo nové naučí. A Všetkovedko ocení všetky deti, ktoré sa odvážili zapojiť do súťaže diplomom a cenou.

Dôležité je dávať dobrý pozor na pokyny od pani učiteľky, ktorá im pred začiatkom súťaže všetko podrobne vysvetlí.

Prváci by si nemali zabudnúť doniesť mäkkú ceruzku, ostatní čierne alebo modré guľôčkové pero. Odpoveďové hárky číta stroj, ktorý atrament a bledé farby nevidí. Vôbec nie je vhodné ani gumovacie pero.

Ako súťaž prebieha

 • Prvákom bude otázky čítať učiteľ a svoje odpovede budú krížikmi vyznačovať priamo v teste.
 • Druháci, tretiaci a štvrtáci si test budú čítať sami a odpovede budú vyznačovať na samostatných papieroch, ktorým sa hovorí odpoveďový hárok.
 • Prváci odpovedajú na 12 otázok, druháci na 24 otázok, tretiaci a štvrtáci na 30 otázok.
 • Na prácu bude mať 40 minút.
 • Pri každej otázke sú ponúknuté štyri odpovede. Úlohou Vášho dieťaťa je vybrať tú správnu. Pozor, správna je vždy iba jedna! Ak sa mu bude zdať, že je v otázke viac správnych odpovedí, musí si ju ešte raz dobre premyslieť.

Ako vyplniť odpovede v teste alebo v odpoveďovom hárku im vysvetlí pani učiteľka. Pokyny nájdu aj na zadnej strane odpoveďového hárku. Ak niečomu z tých pokynov nebude rozumieť, môže sa pani učiteľky opýtať. Iste mu to rada vysvetlí.

Pokyny na vyplnenie odpoveďového hárkustiahnuť pdf

Bodovanie

 • Za každú správnu odpoveď získa 5 bodov.
 • Ak pri úlohe nevyznačí žiadnu odpoveď, získa za ňu 0 bodov.
 • Za každú nesprávnu odpoveď mu Všetkovedko odpočíta 2 body.
 • Ak vyznačí na jednu otázku viac odpovedí, bude Všetkovedko odpoveď považovať za nesprávnu a stratí 2 body.
 • Preto ak nebude vedieť, čo je správna odpoveď, nech radšej nevyznačí žiadnu možnosť. Žiadne body síce nezíska, ale ani nestratí.
 • Aby nikto neskončil so záporným počtom bodov, začína každý súťažiaci s bonusom. Prváci s bonusom 24 bodov, druháci s bonusom 48 bodov, tretiaci a štvrtáci s bonusom 60 bodov.
 • V prváckom teste sa dá získať maximálne 24 + 12 . 5 = 84 bodov. V druháckom teste maximálne 48 + 24 . 5 = 168 bodov, v tretiackom a štvrtáckom maximálne 60 + 30 . 5 = 210 bodov.
 • Pozor, ak niekto vyznačí nesprávnu odpoveď, stráca v otázke oproti maximálnemu počtu až 7 bodov, lebo nezíska 5 bodov za správnu odpoveď a 2 body sa mu odpočítajú za nesprávnu odpoveď.

Príklady hodnotenia:

Prvák
10 správnych odpovedí, 1 nesprávna odpoveď, 1 nezodpovedaná otázka:
24 bodov bonus, 10 . 5 = 50 bodov za správne odpovede, 2 odpočítané body za nesprávnu odpoveď, 0 bodov za nezodpovedanú otázku, celkovo 24 + 10 . 5 – 1 . 2  + 1 . 0 = 72 bodov.
 
Druhák
23 správnych odpovedí, 1 nezodpovedaná otázka:
48 bodov bonus, 23 . 5 = 115 bodov za správne odpovede, 0 bodov za nezodpovedanú otázku, celkovo 48 + 23 . 5 + 1 . 0 = 163 bodov.
 
Tretiak
29 správnych odpovedí, 1 nesprávna odpoveď:
60 bodov bonus, 29 . 5 = 145 bodov za správne odpovede, 2 odpočítané body za nesprávnu odpoveď, celkovo 60 + 29 . 5 – 1 . 2  = 203 bodov.
 
Štvrták
26 správnych odpovedí, 3 nesprávne odpovede, 1 nezodpovedaná otázka:
60 bodov bonus, 26 . 5 = 130 bodov za správne odpovede, 6 odpočítaných bodov za tri nesprávne odpovede, 0 bodov za nezodpovedanú otázku, celkovo 60 + 26 . 5 – 3 . 2 + 1 . 0 = 184 bodov.

Kde a kedy si bude môcť pozrieť svoje výsledky?

Keďže podľa Zákona o ochrane osobných údajov nemôžeme bez súhlasu rodičov poznať mená súťažiacich, každý súťažiaci dostane svoj kód. Všetky výsledky, ktoré budeme zverejňovať, nájdete nad stránke súťaže pod kódom, ktoré dieťa pri súťaži dostalo. Prvé výsledky zverejníme 21. 12. 2023, kompletné výsledky na konci januára 2024.