Úspešný rok

Všetkým učiteľom, žiakom aj rodičom prajeme úspešný a ničím nerušený školský rok.