I. Zber informácií na stránkach www.talentida.sk, www.maks.sk, www.maksik.sk, www.vsetkovedko.sk, www.sutazexpert.sk, www.matematickyklokan.sk

Na serveri sa zhromažďujú nasledovné informácie

1. TALENTÍDA
– meno a priezvisko koordinátorov súťaží,
– e-mailové adresy koordinátorov súťaží,
– pracovisko,
– telefónne číslo,
– údaje na dohodu o vykonaní práce

2. SÚŤAŽE
MAKS
– meno a priezvisko súťažiaceho,
– e-mailová adresa súťažiaceho alebo jeho zákonného zástupcu,
– škola,
– ročník,
– adresa (v prípade individuálnych riešiteľov, ktorí nesúťažia cez školu)

MAKSÍK
– meno a priezvisko súťažiaceho,
– e-mailová adresa zákonného zástupcu,
– škola,
– ročník,
– adresa (v prípade individuálnych riešiteľov, ktorí nesúťažia cez školu)

VŠETKOVEDKO
Súťažiacich poznáme iba pod kódmi, zbierame o nich:
– školu,
– ročník,

EXPERT geniality show
Súťažiacich poznáme iba pod kódmi, zbierame o nich:
– školu,
– ročník,
– e-mailovú adresu

MATEMATICKÝ KLOKAN
Súťažiacich poznáme iba pod kódmi, zbierame o nich:
– školu,
– ročník,
– e-mailovú adresu

Informácie zo všetkých kategórií 1-2 sú zbierané pri vyplnení príslušných registračných formulárov a sú evidované výhradne v centrálnej databáze serveru.

3. Súbory COOKIEs
Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť.

4. Fotografie a vlastná tvorba súťažiacich (obrázky a krátke príbehy)
– fotografie zo súťaže, z odovzdávania cien, obrázky a príbehy, ktoré súťažiaci posielajú do súťaží

II. Použitie informácií
Informácie z kategórie 1 Talentída sú využívané
– na evidenciu školských koordinátorov,
– na podklady na odmeňovanie školských koordinátorov,
– na súťaž Zbierame talenty,
– na zasielanie informácii o súťažiach

Informácie z kategórie 2 Súťaže sú využívané
– na evidenciu súťažiacich,
– na vyhodnocovanie výsledkov,
– na zasielanie informácii o priebehu súťaže a o pripravovaných súťažiach

Spracovanie fotografií a vlastnej tvorby súťažiacich
Fotografie zverejňujeme iba so súhlasom školy alebo zákonných zástupcov len na stránkach súťaží a v propagačných materiáloch o súťažiach.
Pracujeme výhradne s vlastnou tvorbou, ktorý nám súťažiaci alebo ich zákonní zástupcovia pošlú na e-mailovú adresu súťaže alebo poštou. Využívame ich iba na stránke súťaže, prípadne na ilustráciu zadaní a v propagačných materiáloch o súťažiach.

III Bezpečnosť dát
Všetky zbierané dáta sú na webe šifrované.
Web stránka používa bezpečnostný certifikát.

IV Zverejnenie informácií tretím stranám
Žiadne z informácií sa neposúvajú tretím osobám ani organizáciám ani na žiadne iné marketingové použitie.

V Súbory Cookie
Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

VI Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytnutý vždy na dobu určitú. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať hocikedy na [email protected]. Osobné údaje budú vymazané, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.


Kategórie 1 Talentída
Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov prejaví účastník zaškrtnutím checkboxu (tlačítka) „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri registrácii.

Kategória 2 Súťaže
Podpísaný Súhlas so zásadami a spracovaním osobných údajov zasiela zákonný zástupca v papierovej podobe alebo e-mailom organizátorovi súťaže.

Kategória 3 Cookies
Súhlas so zásadami a spracovaním údajov COOKIES prejaví účastník potvrdením po výzve priamo na stránke.

Kategória 4 Fotografie a vlastná tvorba
Súhlas so zverejnením využitia fotografií pre potreby súťaže potvrdzuje zákonný zástupca súťažiaceho podpisom na papierom tlačive.
Súhlas so zverejnením vlastnej tvorby prejaví zákonný zástupca pri prihlásení dieťaťa do súťaže a zaslaním jeho tvorby organizátorovi súťaže.

Zásady boli spracované dňa 1. 9. 2018

Spracovala: RNDr. Ľudmila Burjanová, riaditeľka TALENTÍDA, n. o.