Ocenení Experti :-)

Jednou z mnohých škôl, kde v rámci Slovenska dostali Experti zaslúžené ceny a diplomy, bola aj ZŠ s MŠ na Masarykovej 19 v Košiciach.

Srdečne blahoželáme!