Na koho sa usmialo šťastie?

Podľa pravidiel súťaže po každom kole vyžrebujeme 25 Maksáčov, ktorí získavajú cenu. Na to, aby sa dostali do osudia, musia získať v danom kole aspoň polovicu (33) bodov. Po 3. kole sa z pera potešia títo vyžrebovaní Maksáči:

KATEGÓRIA MAKS 5

Claudia Hocmanová, Klára Šoltýsová, Karolína Valentovičová, Alex Giertl, Hugo Bobák

KATEGÓRIA MAKS 6

Samuel Soukup, Tomáš Kubačák, Simona Földešová, Karin Ferencová, Anna Kollárová

KATEGÓRIA MAKS 7

Timotej Ohriska, Laura Pehaničová, Natália Matušková, Medan Mihaliček a dvojica Terézia Tribulová a Tamara Kellnerová

KATEGÓRIA MAKS 8

Jakub Varga, Lea Dubovská, dvojica Dávid Ngo The a Michal Zálom, dvojica Megan Mojžiš a Alena Kubániová, dvojica Alan Švec a Tianhao Yang

KATEGÓRIA MAKS 9

Filip Dobšovič, Olívia Živčicová, Matúš Arpáš, Dominika Šandorová, Martin Král

Výhercom gratulujeme. Nech Vám maksovské pero prinesie šťastie.