Môžete sa pustiť do úloh 1. kola

Termín, dokedy treba poslať vyriešené úlohy je 2. 10. 2023.

Hoci sa zdá, že času je dosť, nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

Do 2. 10. sa treba

  • prihlásiť na stránke, aby ste sa dostali do Vstupu pre Maksáčov a tam našli elektronický odpovedník,
  • zaplatiť štartovné
  • a kto doteraz nesúťažil poslať aj Súhlas so spracovaním údajov.