Medzi študentkami

O súťaže Talentídy prejavili záujem aj na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Tak im Ľudmila Burjanová porozprávala niečo z histórie súťaží, vysvetlila ich zameranie, ako vznikajú úlohy do súťaží a aj to, ako sa dajú vyhodnotiť tisícky odpoveďových hárkov.

Tešíme sa, že budúce učiteľky to bavilo a ohodnotili rozprávanie ako inšpiratívne. Tešíme sa, veď možno aj z ich radov raz budú naše kolegyne.