logo Klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN

matematika bez hraníc

Každoročne v marci zažívajú deti v Európe, Ázii, Afrike či v Amerike rovnaký pocit napätia a výnimočnosti. Bodaj by aj nie, veď riešia rovnaké úlohy ako milióny iných detí po celom svete. Súťaž nepozná hranice, vzdeláva a spája deti a mládež z celého sveta.

Klokanovské úlohy

  sú zaujímavé a medzinárodné,
  sú pripravené pre všetkých od prvákov na základnej škole až po maturantov rozdelené do 13 kategórií podľa veku,
  sú s výberom jednej správnej odpovede spomedzi piatich ponúknutých možností.

Prihlásenie do súťaže

  Ak máte doma prvostupniara, prihláste ho v škole u učiteľa. Neváhajte prihlásiť aj prváka, zadanie im bude čítať učiteľ.
 Od piatakov vyššie ponúkame okrem prihlásenia v škole u učiteľa matematiky aj možnosť vyplniť Individuálnu prihlášku.
Urobte tak iba ak viete, že sa škola do súťaže zapojí. Súťaž prebehne v školách.

Súťaž prebehne 26. marca 2024.

Prihlásiť sa treba do 16. februára 2024.

Štartovné je 5 €.

Okrem zážitku zo súťaže zostane každému súťažiacemu spomienka aj v podobe diplomu a darčeka. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil. Vlaňajší súťažný test a všetky informácie o súťaži nájdete tu.