MAKSÍK

DIPLOMY Z MINULÝCH ROČNÍKOV

MAKSÍK oceňuje svojich Múdrych a Najmúdrejších Maksáčikov krásnymi diplomami.

Ceny

Každý Maksáčik dostane okrem diplomu aj cenu.