Hrdí Všetkovedkovia

Tešíme sa, keď máme odozvu, že sme deťom urobili radosť. Práve preto nás tento mail veľmi potešil:
“Sme veľmi radi, že sme aj tento rok mali možnosť zapojiť sa do súťaže Všetkovedko. V mene našich detí sa Vám chcem poďakovať za to, že si mohli zmerať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi, ale aj za pekne diplomy a ceny. Tento rok ste vymysleli tričká ako odmeny a naše deti sa im veľmi potešili. Spontánne sa do nich obliekli ihneď po odovzdaní diplomov a cien a rovno nám aj v nich zapózovali pred objektívom. A áno – tak veľmi sa im tie tričká páčili, že dnes v nich 3 deti prišli do školy. ??? Vôbec nevadilo, že napadlo 10 cm snehu. Hrdosť – že sú Všetkovedkovia a majú to na hrudi na tričku im za to stála. 
Ešte raz veľká vďaka Vám a veľa zdravia, dobrých nápadov a optimizmu Vám prajeme všetci z našej maličkej školičky v Medzibrode.