EXPERT geniality show

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ
a žiakov stredných škôl

Vaši žiaci zažijú pocit výnimočnosti

  • lebo budú môcť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok,
  • benefitom bude nielen hrdý titul Expert či Top Expert, ale aj krásny diplom a darček.

Žiakom sa na Expertovi páči, že

  • môžu prejaviť svoje kvality v oblasti, ktorá ich baví,
  • úlohy sú pestré, zaujímavé a netradičné.

Učitelia na Expertovi oceňujú

  • zbierku nových inšpiratívnych úloh,
  • že získajú prehľad o vedomostiach svojich žiakov,
  • prípravu svojich žiakov na dôležité testovania alebo maturitné skúšky.
Podporte ich v intelektuálnom raste. Staňte sa školským koordinátorom a pomôžte nám súťaž na vašej škole zorganizovať.