EXPERT Mozgolamy

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Súťaž je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Kvíz: Expert Mozgolamy

VVyskúšaj si 10 otázok a zisti ako Ti idú logické hádanky. Začni kliknutím na tlačítko Ďalej.

Results

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.
Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť. Ktorý pojem do skupiny nepatrí?

Ďalej

#2. Dvojica pojmov múka > chlieb je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica pojmov

Ďalej

#3. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, aby vzniklo slovo (v nominatíve singuláru) označujúce ovocie?

Ďalej

#4. Nasledujúce dve tvrdenia sú pravdivé:

Niektoré topánky sú kožené.
Koža je drahá.

Z nich logicky vyplýva, že

Ďalej

#5. Piati súrodenci Anička, Boris, Cyril, Dominika a Emil išli do jaskyne. Bola príliš úzka, preto museli ísť po jednom za sebou. Aby si Anička s Borisom nerobili zle, museli byť medzi nimi dvaja súrodenci. Cyril chcel ísť prvý alebo posledný a Emil hneď pred Aničkou. Boris sa bál ísť prvý. Kto išiel predposledný?

Ďalej

#6. Budeme hovoriť, že číslo je oblé, ak obsahuje iba číslice 0, 3, 6, 8, 9. Budeme hovoriť, že číslo je jednoduché, ak obsahuje tri rovnaké číslice. Ktoré číslo je oblé aj jednoduché?

Ďalej

#7. Medzi štyrmi chlapcami sú dvaja bratia. V nasledujúcom rozhovore všetci hovorili pravdu.
Adam: „Mám dvakrát viac súrodencov ako Dušan.“
Boris: „Mám viac súrodencov ako Cyril, ale menej ako Adam.“
Cyril: „Mám iba sestru.“
Ktorí dvaja chlapci sú bratia?

Ďalej

#8. Štyria kamaráti v rovnaký deň vyhlásili:

Peter: „Pozajtra bude štvrtok.“
Matej: „Predvčerom bola nedeľa.“
Michal: „Piatok bude o štyri dni.“
Ondrej: „Sobota bola pred troma dňami.“

Ktorý z nich sa pomýlil?

Ďalej

#9. Najskôr zisti, ako má znieť otázka a potom zvoľ správnu odpoveď. (Každá bodka predstavuje jedno vynechané písmeno.)

Koľko s●●●●●v má p●●●ý u●●l?

Ďalej

#10. Na lyžiarskom zájazde sa zúčastnilo 50 žiakov. Každý mal jeden druh výbavy – zjazdové lyže, bežky alebo snowboard. Aspoň 15 z nich malo snowboard, 10 malo bežky. Zjazdové lyže malo

Koniec

Ďalšie testy Experta

Scroll to top