EXPERT Mozgolamy

Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a všetkých typov stredných škôl.

Súťaž je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Žiaci súťažia v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúknutých. Témy zahŕňajú angličtinu, dejepis, geografiu, občiansku náuku, fyziku, biológiu, chémiu, astronómiu, logiku, šport a všeobecný prehľad. Piatakom a šiestakom ponúkame dve témy, ktoré obsahujú všetky uvedené oblasti.

Kvíz: Expert Mozgolamy

VVyskúšaj si 10 otázok a zisti ako Ti idú logické hádanky. Začni kliknutím na tlačítko Ďalej.

Results

Super gratulujem

zvládli ste to lepšie ako 70% ostatných. Test pripravila Talentída.
Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.

Dnes nebol Váš deň

Skúste znova. Test pripravila Talentída.

Pripravili sme pre vás sériu testov EXPERT ku každej téme. Ak chcete môžete si ich vyskúšať.
Ďalej

#1. Dvojica pojmov kotva > loď je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica pojmov

Ďalej

#2. Vymysleli sme istý systém, podľa ktorého priraďujeme krajinám čísla. Tu je niekoľko príkladov:
Slovensko → 1 Egypt → 2 Uzbekistan → 3
India → 3 Kanada → 5 Španielsko → 1
Tunis → 2 Argentína → 6 Paraguaj → 6
Fidži → 4 USA → 5 Austrália → 4

Ktorej z nasledujúcich krajín sme podľa tohto systému priradili nesprávne číslo?

Ďalej

#3. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, aby vzniklo slovo (v nominatíve singuláru) označujúce druh vareného jedla?

Ďalej

#4. Pani učiteľka Snaživá povedala: „Každý žiak v našej triede športuje alebo hrá na hudobný nástroj. Navyše každý žiak v našej triede, ktorý hrá na gitaru, športuje.“

Kto nemôže byť v triede pani učiteľky Snaživej?

Ďalej

#5. Slovenčina má mnoho slov popisujúcich rodinné vzťahy. Napríklad stryná označuje manželku strýka. (Strýko je otcov alebo matkin brat).

Pán Martin má otca Ota, brata Borisa, sestru Simonu a syna Dominika. Kto je Dominikovou strynou?

Ďalej

#6. Najskôr zistite, ako má znieť otázka a potom zvoľte správnu odpoveď. (Každá bodka predstavuje jedno vynechané písmeno.)

Koľko m●●●●●●v má r●k?

Ďalej

#7. Evan, Ken, Leo a Mike sa stretli na medzinárodnom kongrese. Jeden žije v Pekingu, jeden v Sydney, jeden v Kyjeve a jeden v Toronte. Vieme, že
- jedine Mike žije na južnej pologuli,
- krstné meno jedného z mužov sa začína na rovnaké písmeno ako mesto, v ktorom žije,
- Evan nežije v Toronte.

Z toho vyplýva, že

Ďalej

#8. Štyri sestry sa narodili presne po roku 1. marca. Adela je najstaršia, po nej nasledujú podľa veku Ela, Iza a Kaja. Adela je presne o 1095 dní staršia ako Kaja. Jedna zo sestier sa narodila v priestupnom roku. Ktorá?

Ďalej

#9. V jednom vozni vlaku je 10 kupé, v každom kupé je 6 miest na sedenie. Do prázdneho vozňa nastúpilo 12 cestujúcich. S istotou môžeme tvrdiť, že

Ďalej

#10. V zelovoci vytvárajú výhodné balíčky ovocia a zeleniny. Sú zostavené tak, aby:

- v každom boli aspoň dva kusy ovocia a dva kusy zeleniny,
- rozdiel medzi počtom kusov ovocia a počtom kusov zeleniny bol najviac dva,
- z rovnakého druhu ovocia alebo zeleniny boli v balíčku najviac tri kusy.

Ktorý balíček spĺňa podmienky?

Koniec

Ďalšie testy Experta