logo Vsetkovedko

VŠETKOVEDKO

GALÉRIA SLÁVY 2022/23

Predstavujeme Všetkovedkov, ktorí vedeli správne odpovedať na všetky otázky v tohtoročnej súťaži. Podarilo sa to 127 druhákom, 29 tretiakom a 11 štvrtákom.

Všetkovedko 2

Všetkovedko 3

Všetkovedko 4