logo talentida

TALENTÍDA

RADI VÁS ODMENÍME

Hlavnou snahou neziskovej organizácie Talentída je ponúkať našim deťom čo najviac príležitostí na rozvoj ich talentu a schopností. Tomuto cieľu sme zasvätili všetky naše súťaže a snažíme sa pre „myslenie“ nadchnúť čo najviac žiakov. Sme si vedomí toho, že úspech našich súťaží vo veľkej miere závisí aj od našich najbližších spolupracovníkov – školských koordinátorov. Veľmi si vážime, že im leží na srdci úspech ich žiakov. Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrejmosť, ale snažíme sa ich odmeniť za organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Aby sme ocenili aj získavanie žiakov pre účasť v súťaži, vyhlasujeme v školskom roku 2022/23 opäť súťaž Zbierame „talenty“.
S koordinátormi, ktorí splnia podmienky odmeňovania, podpíšeme Dohodu o vykonaní práce v termínoch:
  • 08. 11. – 20. 11. 2023 – koordinátori súťaží Maks, Maksík, Všetkovedko, Expert
  • 08. 03 – 18. 03. 2024 – koordinátori súťaže Matematický klokan
  • 06. 05. – 13. 05. 2024 – pre všetkých, ktorí zabudli 🙂
Koordinátorom vyplatíme odmenu v júni 2024. Výhry v súťaži Zbierame talenty vyplatíme v júli 2024.