Všetkovedko

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka základných škôl.

Cieľom súťaže je

  • dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu,
  • umožniť im predviesť, čo všetko vedia,
  • dať im možnosť vyskúšať, ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii,
  • overiť, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon.

VŠETKOVEDKO obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.

Stránka súťaže

Scroll to top