Maksík

MAKSÍK je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl.


Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Chceme im ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

MAKSÍK je jedinečný!
Úlohy sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na pokračovanie.
Zadania úloh sú ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.

Stránka súťaže

Scroll to top