Maks

MAKS je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvarty osemročných gymnázií.

Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Chceme žiakom ukázať, že aj intelektuálna činnosť môže byť zábavná či dokonca vzrušujúca a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

Súťaž je o matematike, pretože tá je pre uvedené ciele obzvlášť vhodná. Neznamená to však, že MAKS si kladie za cieľ vyhľadávať a rozvíjať matematické talenty. Na to slúži matematická olympiáda a rôzne iné korešpondenčné semináre. MAKS je určený podstatne širšiemu okruhu žiakov, ktorí si chcú trénovať myslenie riešením zábavných úloh. Súťažné úlohy sú zámerne ľahšie ako v matematickej olympiáde a v iných korešpondenčných seminároch.

Scroll to top