Expert

EXPERT geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ (6.-9. ročník) a všetkých typov stredných škôl.

Je výnimočná z niekoľkých dôvodov:

1. Žiaci môžu súťažiť v dvoch súťažných témach, nielen v jednej.

2. Ponúkame možnosť výberu z viacerých súťažných tém.

3. Žiaci si súťažnú tému vyberú, až keď vidia súťažný test.

4. Otázky nemajú vopred danú bodovú hodnotu: čím menej súťažiacich zodpovie otázku správne, tým vyššiu hodnotu má. Súťažiaci tiež môžu viac bodov získať (alebo stratiť), ak vyznačia, že sú si odpoveďou istí.

Stránka súťaže

Scroll to top