Logo Maksík

MAKSÍK

Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

Matematika hrou

Rôznorodé zaujímavé úlohy sú zakomponované do napínavých príbehov a ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.

Šanca pre všetky deti

V snahe pomôcť Maksíkovi sa deti učia nielen logicky myslieť, ale aj čítať s porozumením. Vyriešia mnohé matematické „záhady“. Komu sa nepodarí vymyslieť riešenie, môže zahviezdiť svojím príbehom alebo zaujímavým obrázkom.

Prihláste svojich žiakov